El Centre Empresarial Bonanova té una clara vocació formativa. Una de les seves àmplies sales està dedicada als cursos de formació contínua per a empreses, mitjançant l'organisme públic de Fundació tripartita, amb una programació i uns horaris adaptats a les necessitats reals de cadascuna de les empreses.
Aquesta formació està finançada pel Fons de Formació Professional, en el que treballadors i empreses cotitzen mensualment a la Seguretat Social.

La sala de 40m2, és un espai polivalent, preparat per a impartir classes amb especial incidència a la formació d'autònoms, treballadors i directius de petites i mitjanes empreses.

A la sala poden rebre formació fins a 20 persones. Està equipada amb:

  • Pissarra digital
  • Equip multimèdia
  • Taules mòbils amb possibilitat de múltiples disposicions
  • Ordinador portàtil amb connexió a pissarra digital
  • Internet via wifi per ús exclusiu de la sala
  • Servei de lloguer d'ordinadors portàtils pels assistents al curs
  • Servei de coffee-break (consultar preus segons necessitats)
Esculli un curs Proposi un curs
Formación Formación Formación